kinderfysiotherapie

Na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut, heeft de kinderfysiotherapeut de 3-jarige master opleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut beschikt hierdoor over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen passend bij het kind in ontwikkeling.

Kinderfysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van het kind, met als doel de motorische ontwikkeling optimaal te stimuleren.

Bij een eerste consult vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag van ouders/verzorgers en kind. Tevens vindt observatie en onderzoek middels gestandaardiseerde testen plaats.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van het onderzoek met ouders/verzorgers en kind en stelt een behandelplan op met therapiedoelen en behandeltermijn.

Kinderfysiotherapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie/bewegingstherapie welke is aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Met de hulpvraag van ouders en kind als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving.

Bij sport gerelateerde klachten wordt veelal gebruik gemaakt van spierversterkende oefentherapie, massage en medical taping.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en hulpvraag.

Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling aan huis plaats. Dit gebeurt o.a. bij zuigelingen en bij kinderen met een ernstige handicap. Een schriftelijke verwijzing van de arts is dan verplicht.

Heeft u behoefte aan meer informatie en zou u graag onze therapeut persoonlijk spreken? Neem dan contact op om een afspraak in te plannen.

OPENINGSTIJDEN:

Maandag 09:00 – 20:00

Dinsdag 08:00 – 20:00

Woensdag 08:00 – 20:00

Donderdag 08:00 – 20:00

Vrijdag 09:00 – 17:00

Contactgegevens:

Fysioline Fysiotherapie

Westerstraat 148

1015 MP Amsterdam

Tel: 020 – 471 3456

Email: info@fysioline-fysiotherapie.nl